Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Björkåsskolan

  F-6
  160
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  75%
  Lågt
  89%
  För få svarande
  Medel
  12,5
  Medel
  12,9
  Medel
  11,4
  För få svarande
  Lågt
  11,9
  Lågt
  12,1
  Lågt
  10,9
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat