Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Böskolans friskola

  F-9
  368
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Lågt
  88%
  Data saknas
  Medel
  12,8
  Medel
  16,6
  Medel
  13,7
  Data saknas
  Medel
  13,8
  Högt
  15,5
  Medel
  13,7
  Data saknas
  Högt
  273,9
  Högt
  98%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  16,6
  Högt
  15,9
  Data saknas
  Högt
  16,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat