Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Brandströmska skolan Nylöse

  F-9
  273
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  Lågt
  82%
  Data saknas
  Medel
  9,7
  Medel
  13,8
  Medel
  8,6
  Data saknas
  Medel
  13,9
  Medel
  13,9
  Lågt
  10,7
  Medel
  9,6
  Lågt
  167,8
  Lågt
  38%
  Lågt
  45%
  Lågt
  45%
  Lågt
  43%
  Lågt
  45%
  Lågt
  7,1
  Lågt
  8,5
  Data saknas
  Lågt
  11,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat