Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Drakbergsskolan

  F-9
  237
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  84%
  Medel
  93%
  Data saknas
  Medel
  11,9
  Medel
  15,6
  Medel
  9,9
  Data saknas
  Medel
  13,2
  Medel
  13,7
  Lågt
  10,8
  Data saknas
  Medel
  238,7
  Högt
  91%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Medel
  12,1
  Medel
  13,4
  Data saknas
  Medel
  15,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat