Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Drakbergsskolan

  F-9
  237
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Medel
  96%
  Data saknas
  Medel
  13,6
  Medel
  14,2
  Medel
  10,3
  Data saknas
  Lågt
  12,3
  Lågt
  12,3
  Lågt
  9,8
  Data saknas
  Medel
  213,0
  Medel
  75%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  11,4
  Lågt
  11,3
  Data saknas
  Lågt
  14,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat