Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Eriksboskolan F-6

  F-6
  263
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  70%
  För få svarande
  Medel
  72%
  Data saknas
  Medel
  12,3
  Medel
  9,4
  Medel
  5,4
  För få svarande
  Medel
  12,8
  Lågt
  10,1
  Högt
  9,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat