Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fenestra Nya Hovås

  4-9
  386
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  15,1
  Medel
  15,9
  Medel
  15,8
  Data saknas
  Högt
  15,3
  Medel
  15,1
  Högt
  15,7
  Data saknas
  Högt
  271,8
  Högt
  93%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  14,9
  Medel
  14,3
  Data saknas
  Medel
  16,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat