Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fenestra S:t Jörgen

  F-9
  480
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  99%
  Högt
  99%
  För få svarande
  Medel
  12,3
  Medel
  15,5
  Medel
  13,2
  För få svarande
  Medel
  13,0
  Medel
  14,0
  Medel
  14,1
  För få svarande
  Högt
  255,0
  Medel
  86%
  Högt
  100%
  Medel
  92%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Medel
  11,9
  Medel
  14,5
  För få svarande
  Högt
  16,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat