Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fenestra S:t Jörgen

  F-9
  480
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  98%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Medel
  12,9
  Medel
  15,5
  Medel
  11,2
  För få svarande
  Medel
  14,0
  Medel
  14,8
  Medel
  12,7
  Data saknas
  Medel
  235,3
  Medel
  74%
  Medel
  87%
  Medel
  75%
  Medel
  82%
  Medel
  84%
  Högt
  12,6
  Medel
  14,1
  Högt
  11,3
  Högt
  16,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat