Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fiskebäcksskolan 6-9

  6-9
  220
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  13,4
  Medel
  16,6
  Medel
  14,4
  Data saknas
  Medel
  14,0
  Högt
  16,3
  Medel
  14,0
  För få svarande
  Högt
  249,8
  Medel
  84%
  Medel
  90%
  Medel
  89%
  Medel
  91%
  Medel
  91%
  Högt
  13,4
  Medel
  14,4
  För få svarande
  Medel
  15,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat