Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Flatåsskolan 2

  F-6
  160
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  83%
  Lågt
  89%
  Medel
  77%
  Medel
  16,4
  Medel
  15,7
  Medel
  16,5
  För få svarande
  Högt
  16,1
  Medel
  15,1
  Högt
  15,8
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat