Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Franska skolan Göteborg

  F-9
  226
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Medel
  95%
  För få svarande
  Medel
  14,3
  Medel
  17,4
  Medel
  16,3
  För få svarande
  Medel
  14,2
  Högt
  17,5
  Högt
  16,3
  För få svarande
  Högt
  261,1
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  13,4
  Medel
  14,1
  För få svarande
  Högt
  17,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat