Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Frölundaskolan 7-9

  7-9
  217
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  186,9
  Lågt
  53%
  Lågt
  64%
  Lågt
  58%
  Lågt
  56%
  Lågt
  59%
  Lågt
  8,9
  Medel
  12,9
  Medel
  9,8
  Lågt
  13,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat