Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gamlestadsskolan H

  6-9
  272
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  202,3
  Lågt
  54%
  Lågt
  74%
  Lågt
  69%
  Lågt
  73%
  Lågt
  74%
  Medel
  12,3
  Lågt
  12,0
  Medel
  8,2
  Medel
  14,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat