Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gårdstensskolan 4-9

  4-9
  311
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Data saknas
  Medel
  9,9
  Medel
  5,7
  Medel
  5,6
  Data saknas
  Lågt
  9,7
  Lågt
  8,1
  Medel
  6,8
  Lågt
  162,1
  Lågt
  25%
  Lågt
  43%
  Lågt
  37%
  Lågt
  37%
  Lågt
  43%
  Lågt
  4,3
  För få svarande
  Medel
  8,0
  Lågt
  13,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat