Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Glöstorpsskolan 7-9

  7-9
  187
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  200,5
  Lågt
  52%
  Lågt
  57%
  Lågt
  67%
  Lågt
  67%
  Lågt
  67%
  Lågt
  9,9
  Medel
  13,2
  För få svarande
  Medel
  14,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat