Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Guldhedsskolan 7-9

  7-9
  245
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  216,6
  Medel
  73%
  Medel
  82%
  Medel
  80%
  Medel
  80%
  Medel
  81%
  Medel
  12,6
  Medel
  13,2
  För få svarande
  Medel
  15,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat