Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hjällboskolan 6-9

  6-9
  241
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Data saknas
  Medel
  13,7
  Medel
  8,2
  Medel
  11,2
  Data saknas
  Lågt
  12,0
  Lågt
  8,9
  Medel
  8,1
  Lågt
  172,7
  Lågt
  39%
  Lågt
  63%
  Lågt
  46%
  Lågt
  63%
  Lågt
  64%
  Lågt
  7,9
  Data saknas
  Medel
  9,9
  Lågt
  12,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat