Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  ISGR/Swedish-English

  6-9
  218
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  13,3
  Medel
  16,8
  Medel
  12,6
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  256,2
  Medel
  78%
  Högt
  95%
  Medel
  90%
  Medel
  91%
  Högt
  95%
  Högt
  13,3
  Medel
  13,4
  Data saknas
  Högt
  17,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat