Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Internationella Engelska Skolan Krokslätt

  3-6
  451
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  86%
  Medel
  96%
  För få svarande
  Medel
  12,2
  Medel
  17,0
  Medel
  12,5
  Medel
  6,0
  Medel
  12,8
  Högt
  15,7
  Högt
  14,4
  Lågt
  4,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat