Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Internationella Engelska Skolan Johanneberg

  7-9
  535
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  223,0
  Lågt
  62%
  Medel
  85%
  Medel
  78%
  Medel
  76%
  Medel
  84%
  Medel
  11,1
  Medel
  13,3
  Medel
  9,3
  Högt
  17,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat