Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Internationella Engelska Skolan Johanneberg

  7-9
  535
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  239,7
  Medel
  77%
  Medel
  91%
  Medel
  82%
  Medel
  88%
  Medel
  90%
  Medel
  12,9
  Medel
  13,9
  Högt
  11,2
  Högt
  18,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat