Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kannebäcksskolan

  F-6
  121
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  83%
  Lågt
  74%
  Data saknas
  Medel
  10,8
  Medel
  13,8
  Medel
  9,9
  Data saknas
  Lågt
  10,1
  Medel
  13,5
  Medel
  11,9
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat