Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kärralundsskolan

  F-9
  406
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  99%
  Medel
  96%
  Data saknas
  Medel
  15,6
  Medel
  16,4
  Medel
  15,2
  Data saknas
  Högt
  16,0
  Högt
  16,6
  Högt
  15,1
  Data saknas
  Högt
  259,9
  Högt
  96%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  13,2
  Högt
  14,9
  För få svarande
  Högt
  17,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat