Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kärralundsskolan

  F-9
  406
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  97%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Medel
  16,6
  Medel
  17,7
  Medel
  16,3
  Data saknas
  Högt
  16,2
  Högt
  16,4
  Högt
  15,5
  Data saknas
  Högt
  268,0
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  15,0
  Högt
  15,6
  För få svarande
  Högt
  18,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat