Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kärraskolan 4-6 och grundsärskola 1-9

  4-6
  85
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  11,5
  Medel
  13,7
  Medel
  9,3
  För få svarande
  Lågt
  11,4
  Medel
  13,4
  Medel
  11,4
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat