Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kärraskolan 7-9

  7-9
  92
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  202,1
  Lågt
  57%
  Lågt
  63%
  Lågt
  63%
  Lågt
  62%
  Lågt
  63%
  Medel
  10,3
  Medel
  12,8
  Lågt
  4,5
  Medel
  15,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat