Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Katolska skolan av Notre Dame

  F-9
  378
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  För få svarande
  Medel
  83%
  För få svarande
  Medel
  13,4
  Medel
  8,8
  Medel
  6,3
  För få svarande
  Lågt
  11,3
  Lågt
  9,4
  Medel
  7,8
  Medel
  213,9
  Lågt
  54%
  Medel
  81%
  Medel
  77%
  Lågt
  77%
  Medel
  81%
  Lågt
  6,6
  Medel
  12,9
  Medel
  10,6
  Medel
  14,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat