Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Katolska skolan av Notre Dame

  F-9
  378
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  80%
  Lågt
  10%
  Högt
  92%
  Medel
  11,0
  Medel
  15,0
  Medel
  11,0
  Medel
  8,9
  För få svarande
  Högt
  15,8
  Medel
  11,5
  Medel
  8,4
  Lågt
  192,9
  Lågt
  51%
  Lågt
  65%
  Lågt
  63%
  Lågt
  61%
  Lågt
  65%
  Lågt
  7,7
  För få svarande
  Högt
  10,6
  Lågt
  12,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat