Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Katolska skolan av Notre Dame

  F-9
  378
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  84%
  Lågt
  83%
  Medel
  83%
  För få svarande
  Medel
  13,6
  Medel
  9,9
  Medel
  8,3
  Lågt
  12,0
  Medel
  13,5
  Lågt
  11,5
  Medel
  7,4
  Lågt
  183,5
  Lågt
  45%
  Lågt
  63%
  Lågt
  61%
  Lågt
  61%
  Lågt
  63%
  Lågt
  10,5
  För få svarande
  Medel
  9,7
  Lågt
  12,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat