Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Klarebergsskolan 7-9

  7-9
  305
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  206,7
  Lågt
  59%
  Lågt
  67%
  Medel
  78%
  Medel
  79%
  Medel
  82%
  Medel
  11,3
  Lågt
  11,6
  Data saknas
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat