Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kristinaskolan

  F-9
  208
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  75%
  För få svarande
  Medel
  88%
  För få svarande
  Medel
  15,2
  Medel
  9,9
  Medel
  10,9
  För få svarande
  Medel
  14,1
  Lågt
  8,6
  Högt
  10,3
  Medel
  211,0
  Lågt
  59%
  Högt
  100%
  Lågt
  64%
  Medel
  77%
  Lågt
  77%
  Medel
  11,2
  Data saknas
  Högt
  12,5
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat