Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kristinaskolan

  F-9
  208
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  63%
  För få svarande
  Lågt
  41%
  För få svarande
  Medel
  14,9
  Medel
  8,9
  Medel
  12,9
  För få svarande
  Högt
  15,4
  Medel
  11,4
  Högt
  12,8
  Medel
  220,1
  Medel
  70%
  Lågt
  75%
  Medel
  75%
  Medel
  75%
  Lågt
  75%
  Medel
  11,4
  För få svarande
  Högt
  11,6
  Medel
  15,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat