Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kunskapsskolan Krokslätt

  6-9
  226
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  12,2
  Medel
  15,5
  Medel
  11,2
  För få svarande
  Lågt
  12,0
  Medel
  15,1
  Lågt
  11,3
  För få svarande
  Medel
  241,5
  Högt
  88%
  Högt
  100%
  Medel
  90%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Medel
  11,5
  Lågt
  12,0
  För få svarande
  Medel
  15,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat