Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kunskapsskolan Krokslätt

  6-9
  226
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  12,4
  Medel
  14,4
  Medel
  11,0
  För få svarande
  Medel
  12,9
  Medel
  13,8
  Lågt
  11,3
  För få svarande
  Medel
  228,8
  Medel
  71%
  Medel
  80%
  Medel
  77%
  Medel
  79%
  Medel
  79%
  Medel
  10,8
  Medel
  13,7
  För få svarande
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat