Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Lövgärdesskolan 4-9

  4-9
  370
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  För få svarande
  Medel
  9,2
  Medel
  4,0
  Medel
  5,3
  För få svarande
  Lågt
  8,6
  Lågt
  7,9
  Medel
  6,8
  Lågt
  171,4
  Lågt
  27%
  Lågt
  52%
  Lågt
  45%
  Lågt
  55%
  Lågt
  56%
  Medel
  11,7
  Lågt
  6,0
  Lågt
  6,1
  Lågt
  12,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat