Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Lundenskolan

  F-9
  544
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  94%
  Medel
  93%
  Data saknas
  Medel
  14,1
  Medel
  16,1
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Medel
  13,8
  Medel
  14,9
  Medel
  13,8
  För få svarande
  Lågt
  205,4
  Lågt
  58%
  Lågt
  67%
  Lågt
  65%
  Lågt
  64%
  Lågt
  67%
  Medel
  10,4
  Medel
  13,1
  För få svarande
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat