Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Martinaskolan

  F-9
  144
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Högt
  98%
  För få svarande
  Medel
  8,8
  Medel
  14,6
  Medel
  9,0
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  261,2
  Data saknas
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  13,2
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  11,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat