Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Montessoriskolan Casa

  F-9
  237
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  85%
  Medel
  95%
  Data saknas
  Medel
  15,2
  Medel
  17,0
  Medel
  13,1
  Data saknas
  Högt
  14,7
  Högt
  16,7
  Högt
  14,0
  Data saknas
  Högt
  281,0
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  12,8
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  18,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat