Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Montessoriskolan Centrum

  F-9
  232
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  70%
  Lågt
  87%
  För få svarande
  Medel
  13,3
  Medel
  14,6
  Medel
  12,9
  Data saknas
  Medel
  13,8
  Medel
  14,1
  Medel
  13,0
  Data saknas
  Högt
  257,4
  Högt
  96%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  13,1
  Medel
  14,6
  Data saknas
  Medel
  15,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat