Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nordlyckeskolan

  7-9
  362
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  255,4
  Högt
  94%
  Högt
  100%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat