Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nya Påvelundsskolan 2

  7-9
  263
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  260,4
  Högt
  93%
  Medel
  94%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  15,1
  Högt
  15,3
  För få svarande
  Högt
  17,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat