Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nya Varvets skola

  F-6
  359
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  96%
  Medel
  96%
  Data saknas
  Medel
  14,3
  Medel
  16,9
  Medel
  14,2
  Data saknas
  Högt
  16,0
  Högt
  16,6
  Högt
  16,3
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat