Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nya Varvets skola

  F-6
  359
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  99%
  Högt
  98%
  Data saknas
  Medel
  12,5
  Medel
  16,5
  Medel
  13,9
  Data saknas
  Högt
  15,5
  Högt
  17,4
  Högt
  16,4
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat