Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nytorpsskolan 4-9

  4-9
  451
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  För få svarande
  Medel
  12,4
  Medel
  3,8
  Medel
  5,9
  För få svarande
  Lågt
  9,9
  Lågt
  7,6
  Medel
  8,8
  Lågt
  184,3
  Lågt
  49%
  Lågt
  60%
  Lågt
  56%
  Lågt
  60%
  Lågt
  60%
  Medel
  9,6
  För få svarande
  Högt
  10,7
  Lågt
  12,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat