Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Önneredsskolan 2

  7-9
  328
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  251,0
  Medel
  83%
  Medel
  94%
  Medel
  89%
  Medel
  94%
  Medel
  94%
  Högt
  13,6
  Medel
  13,0
  För få svarande
  Medel
  16,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat