Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Rambergsskolan F-6

  F-6
  301
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Medel
  93%
  Lågt
  11%
  Medel
  15,0
  Medel
  12,6
  Medel
  11,1
  För få svarande
  Högt
  15,0
  Lågt
  12,7
  Lågt
  9,8
  Medel
  8,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat