Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

    Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

    Jämför

    Resursskolan Linden

    1-9
    24
    Kommunal
    Jämför

    Årskurs 3

    Matematik
    Svenska
    Svenska som andraspråk

    Årskurs 6

    Svenska
    Engelska
    Matematik
    Svenska som andraspråk
    Svenska
    Engelska
    Matematik
    Svenska som andraspråk

    Årskurs 9

    Meritvärde (2016)
    Uppnått ämnesmål (2016)
    Yrkesföreberedande program
    Naturvetenskaps- och teknikprogram
    Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
    Estetiskt program
    Matematik
    Svenska
    Svenska som andraspråk
    Engelska

     

    Undervisning
    Studiemiljö
    Nöjdhet
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Data saknas
    Inväntar resultat
    Inväntar resultat
    Inväntar resultat