Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Römosseskolan

  F-9
  296
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  76%
  Lågt
  47%
  Medel
  70%
  För få svarande
  Medel
  14,1
  Medel
  9,0
  Medel
  11,2
  För få svarande
  Medel
  14,0
  Lågt
  10,1
  Högt
  11,8
  Medel
  229,7
  Lågt
  60%
  Högt
  100%
  Medel
  87%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Medel
  11,4
  Medel
  14,0
  Lågt
  6,8
  Medel
  14,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat