Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Rudolf Steinerskolan Göteborg

  1-9
  211
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  Lågt
  79%
  För få svarande
  Medel
  15,1
  Medel
  15,0
  Medel
  13,9
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  258,3
  Medel
  75%
  Högt
  100%
  Lågt
  75%
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  13,3
  Högt
  15,8
  Data saknas
  Högt
  16,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat