Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ryaskolan 4-9

  F-9
  241
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  10,0
  Medel
  12,6
  Medel
  7,6
  Medel
  3,2
  Lågt
  12,0
  Lågt
  6,5
  Lågt
  10,2
  Lågt
  3,0
  Lågt
  165,9
  Lågt
  33%
  Lågt
  55%
  Lågt
  45%
  Lågt
  47%
  Lågt
  53%
  Medel
  11,9
  För få svarande
  Högt
  10,0
  Lågt
  12,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat