Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ryaskolan 4-9

  F-9
  241
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  70%
  Lågt
  82%
  Medel
  65%
  Medel
  13,3
  Medel
  14,2
  Medel
  10,7
  Medel
  10,2
  Medel
  12,9
  Medel
  14,1
  Lågt
  8,5
  Högt
  11,8
  Lågt
  140,4
  Lågt
  23%
  Lågt
  45%
  Lågt
  36%
  Lågt
  34%
  Lågt
  42%
  Lågt
  6,4
  Lågt
  9,9
  Lågt
  2,5
  Lågt
  9,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat