Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sandeklevsskolan 2

  7-9
  130
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  172,7
  Lågt
  44%
  Lågt
  59%
  Lågt
  57%
  Lågt
  57%
  Lågt
  59%
  Lågt
  8,8
  För få svarande
  Medel
  9,4
  Lågt
  12,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat