Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sandeklevsskolan 2

  7-9
  130
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  172,7
  Lågt
  35%
  Lågt
  58%
  Lågt
  50%
  Lågt
  53%
  Lågt
  57%
  Lågt
  6,2
  För få svarande
  Medel
  10,4
  Lågt
  12,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat