Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sandeklevsskolan 1

  F-6
  170
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  För få svarande
  Högt
  86%
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  För få svarande
  Lågt
  10,3
  Lågt
  9,2
  Medel
  8,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat