Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sandeklevsskolan 1

  F-6
  170
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  För få svarande
  Medel
  79%
  Data saknas
  Medel
  14,5
  Medel
  5,2
  Medel
  7,7
  Data saknas
  Lågt
  12,4
  Lågt
  8,4
  Medel
  6,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat