Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sjumilaskolan F-9 A

  F-9
  255
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  71%
  För få svarande
  Lågt
  66%
  Data saknas
  Medel
  8,3
  Medel
  6,3
  Medel
  6,0
  Data saknas
  Lågt
  10,7
  Lågt
  9,8
  Medel
  6,5
  Lågt
  153,6
  Data saknas
  Lågt
  68%
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  63%
  Lågt
  6,7
  För få svarande
  Lågt
  5,3
  Lågt
  9,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat