Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sjumilaskolan F-9 A

  F-9
  255
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  65%
  Data saknas
  Medel
  63%
  Data saknas
  Medel
  11,1
  Medel
  10,1
  Medel
  9,5
  Data saknas
  Lågt
  11,0
  Lågt
  10,1
  Medel
  8,9
  Lågt
  174,4
  Lågt
  33%
  Lågt
  65%
  Lågt
  45%
  Lågt
  57%
  Lågt
  61%
  Lågt
  9,1
  För få svarande
  Medel
  8,2
  Lågt
  10,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat