Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sjumilaskolan F-9 B

  F-9
  255
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  50%
  För få svarande
  Lågt
  64%
  Data saknas
  Medel
  8,9
  Medel
  7,4
  Medel
  6,7
  Lågt
  6,7
  Lågt
  9,1
  Lågt
  8,0
  För få svarande
  Lågt
  176,2
  Lågt
  42%
  Lågt
  62%
  Lågt
  46%
  Lågt
  62%
  Lågt
  62%
  Lågt
  8,6
  Data saknas
  Lågt
  6,2
  Lågt
  11,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat