Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Svenska Balettskolan i Göteborg

  4-9
  25
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  15,4
  Medel
  18,2
  Medel
  13,8
  Data saknas
  Högt
  16,5
  Högt
  17,2
  Högt
  15,3
  Data saknas
  Medel
  241,3
  Medel
  71%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  12,5
  Medel
  14,8
  Data saknas
  Högt
  18,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat