Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Skälltorpsskolan

  6-9
  280
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  12,0
  Medel
  14,5
  Medel
  11,3
  Medel
  7,6
  Medel
  13,3
  Medel
  13,4
  Lågt
  11,4
  Medel
  7,9
  Lågt
  208,7
  Medel
  68%
  Medel
  78%
  Lågt
  72%
  Lågt
  74%
  Lågt
  77%
  Medel
  11,4
  Medel
  13,2
  Medel
  7,7
  Medel
  14,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat