Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Skårsskolan

  F-6
  453
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  96%
  Högt
  98%
  För få svarande
  Medel
  14,5
  Medel
  17,1
  Medel
  14,0
  För få svarande
  Högt
  15,3
  Högt
  16,7
  Högt
  14,5
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat