Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Skutehagen 4-6

  4-6
  372
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Data saknas
  Medel
  16,7
  Medel
  14,6
  Medel
  13,9
  Högt
  14,5
  Högt
  16,4
  Högt
  14,9
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat